Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów

REALIZOWANE INWESTYCJE

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów realizuje projekt pn. "Budowa stref rekreacji w miejscowości Jaromierz i Ględowo gm. Człuchów"

Celem operacji jest poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Gm. Człuchów poprzez budowę nowych  placów zabaw  dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gm. Człuchów. Zakres operacji wpisuje się w przedsięwzięcie Lokalnej Strategii Rozwoju pn. "Atrakcje Ziemi Człuchowskiej" oraz spełnia również  cel szczegółowy LGD ZC pn. "Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa" przyczyniając się tym samym do realizacji celu ogólnego Lokalnej Strategii Rozwoju.

 W ramach inwestycji powstaje nowa strefa aktywności j, która ma na celu zacieśniać więzi społeczne i rodzinne, przeciwdziałać samotności dzieci, motywować dzieci do dbania o kondycję oraz dobre zdrowie i prowadzenie aktywnego i zdrowego styl życia. Dzieci, przebywając na świeżym powietrzu, korzystają nie tylko z wielu sprzętów, ale przede wszystkim mają okazję do spotkań z rówieśnikami. Strefy rekreacji spełniają wiele bardzo ważnych funkcji dla rodzin:

  • są na świeżym powietrzu,
  • są świetnym pomysłem na spędzanie czasu wolnego
  • sprawiają dzieciom wiele radości
  • zachęcają do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni
  • stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych
  • dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśników, a także nawiązywania relacji. Przy okazji mogą doświadczyć wielu uczuć, nie tylko pozytywnych, ale też negatywnych.
  • sprzyjają pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu potrzebnych bodźców
  • dzieci uczą się kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację oraz planowanie swoich ruchów
  • stwarzają okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 195 358,00 PLN z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wartość inwestycji 195 358,00 PLN

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Skład, druk i dostawa monografii Gminy Człuchów – 1000 egzemplarzy” w ramach projektu pn. "Monografia Gminy Człuchów-Nasza wspólna historia” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - Kopia

odpowiedz na pytanie z dnia 15.02.2021

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na „Skład, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego biuletynu informacyjno- turystycznego o Gminie Człuchów” w ramach projektu pn. „Wspólnie promujeMY Gminę Człuchów” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Skład, druk i dostawa monografii Gminy Człuchów – 1000 egzemplarzy” w ramach projektu pn. "Monografia Gminy Człuchów-Nasza wspólna historia” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na „Montaż gablot historyczno-promocyjne” w ramach projektu pn. „Wspólnie promujeMY Gminę Człuchów” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie zadania pn. „Skład, druk i dostawa kalendarza historycznego – 500 egzemplarzy” w ramach
projektu pn. "Monografia Gminy Człuchów-Nasza wspólna historia” współfinansowanego w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie szkoleń o charakterze edukacyjno-rozwojowym – „Warsztaty pasji i twórczości oraz muzykoterapii połączonej z technikami relaksacyjnymi” (dostosowane do różnicowanej sprawności fizycznej uczestników Projektu) dla mieszkańców Gminy Człuchów w ramach projektu pn. „Gmina Człuchów-kurs na rozwój” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na „Skład, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego biuletynu informacyjno- turystycznego o Gminie Człuchów” w ramach projektu pn. „Wspólnie promujeMY Gminę Człuchów” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie zarysów historycznych dla 25 miejscowości z terenu Gminy Człuchów” w ramach projektu pn. „Wspólnie promujeMY Gminę Człuchów” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie szkoleń o charakterze edukacyjno-rozwojowym – „Warsztaty pasji i twórczości oraz muzykoterapii połączonej z technikami relaksacyjnymi” (dostosowane do różnicowanej sprawności fizycznej uczestników Projektu) dla mieszkańców Gminy Człuchów w ramach projektu pn. „Gmina Człuchów-kurs na rozwój” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia o charakterze edukacyjno-rozwojowym -„Warsztaty o wpływie diety na stan zdrowia Seniora”, w ramach projektu pn. „Gmina Człuchów-kurs na rozwój” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Seminaria historyczne dla mieszkańców sołectw” w ramach projektu pn. "Monografia Gminy Człuchów-Nasza wspólna historia” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia o charakterze edukacyjno-rozwojowym -„Warsztaty w zakresie promocji zdrowia i zachowania sprawności fizycznej”, w ramach projektu pn. „Gmina Człuchów-kurs na rozwój” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

 Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach” w ramach projektu pn. "Monografia Gminy Człuchów-Nasza wspólna historia” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia o charakterze edukacyjno-rozwojowym -„Zajęcia z profilaktyki starzenia się mózgu”, w ramach projektu pn. „Gmina Człuchów-kurs na rozwój” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na „Skład, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego biuletynu informacyjnego o dziedzictwie kulturowym Gminy Człuchów” w ramach projektu pn. „Promocja lokalnej twórczości poprzez zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Człuchów” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Wzór umowy

odpowiedz na pytanie z dnia 09.7.2020

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia o charakterze edukacyjno-rozwojowym -„Pierwsza pomoc”, w ramach projektu pn. „Gmina Człuchów-kurs na rozwój” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1-Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - klauzula RODO

Załącznik nr 3 - umowa

odpowiedz na pytania

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń o charakterze edukacyjno-rozwojowym -„Koperty życia”, w ramach projektu pn. „Gmina Człuchów-kurs na rozwój” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

dokumentacja

 Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wydanie biuletynu informacyjnego o dziedzictwie kulturowym Gminy Człuchów w ramach projektu pn. „Promocja lokalnej twórczości poprzez zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Człuchów” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

dokumentacja

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wydanie pocztówek okolicznościowych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe Gminy Człuchów w ramach projektu pn. „Promocja lokalnej twórczości poprzez zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Człuchów” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

dokumentacja

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę koszulek regionalnych z hasłem reklamującym Gminę Człuchów w ramach projektu pn. „Promocja lokalnej twórczości poprzez zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Człuchów” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji

dokumentacja

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie usług szkoleniowych dla mieszkańców Gminy Człuchów Szkolenie o charakterze edukacyjnorozwojowym
-warsztaty z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych w ramach projektu pn. „Gmina
Człuchów-kurs na rozwój” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

dokumentacja

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie prezentacji multimedialnej dla uczestników Projektu, wyświetlanej podczas seminariów historycznych
dla mieszkańców w ramach projektu pn. "Monografia Gminy Człuchów-Nasza wspólna historia”
współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

dokumentacja

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie usług szkoleniowych dla mieszkańców Gminy Człuchów w ramach projektu pn. „Gmina Człuchów kurs
na rozwój”

dokumentacja

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie i dostawę strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach projektu pn. „Promocja lokalnej twórczości
poprzez zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Człuchów”

dokumentacja

Informacja z otwarcia ofert

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.