Sołtys i Rada Sołecka

 Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania sołectw określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut  sołectw określa w szczególności:

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 5 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

                                    WYKAZ SOŁECTW, SOŁTYSÓW  I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

                                               GMINY CZŁUCHÓW KADENCJA 2019 - 2024

 

Sołectwo

 

Imię i nazwisko sołtysa

 

Członkowie Rady Sołeckiej

 

 

BARKOWO

 

 

Kazimierz Ciechacki

Katarzyna Gondur

Paweł Januszewski

Krzysztof Gwizdała

 

 

BISKUPNICA

 

 

Joanna Brzykcy

Szczepan Dajda

Romuald Fijało

Aneta Kaszuba-Węgrzyn

Krystian Kolbusz

Marzena Gliszczyńska

 

 

BRZEŹNO

 

 

Martyna Duraj 

Małgorzata Kępka

Teresa Czarnowska

Katarzyna Zakrzewska

Marta Hass

Marek Mróz

 

 

BUKOWO

 

 

Andrzej Pyszczek

Zbigniew Kowalczyk

Halina Olszak

Natalia Stanuch

Katarzyna Stolpa

Marek Masiak

 

 

 CHRZĄSTOWO

 

 

Ewa Wolska

 

Jan Władyczak

Tomasz Krasienkiwicz

Jolanta Krawczy

Krzysztof Bubolc

Marcin Gliwka

 

CZARNOSZYCE

 

Andrzej Ceitel

Barbara Włodarczyk

Paweł Woźniakowski

Marek Wróbel

Dorota Włodarczyk

 

 

DĘBNICA

 

 

Lidia Mrożek

Katarzyna Kamińska

Krystyna Dójka

Andrzej Bachan

Irena Chmielewska

Paweł Konefał

 

 

DOBOJEWO

 

 

Bogdan Krawczyk

Krzysztof Skorupa

Wiesława Gawlicka

Urszula Skoczewska

Artur Stacherski

Zbigniew Puzon

 

 

GLĘDOWO

 

 

Bernadetta Śledź

Agnieszka Borzych

Jolanta Gańcza

Henryk Chromiec

Daniel Gwiździel

Konrad Ryngwelski

 

JAROMIERZ

 

Krzysztof Chuć

Krzysztof Kiedrowski

Ryszard Nowak

 

 

JĘCZNIKI MAŁE

 

 

Alina Stolpa

Krzysztof Szmelter

Danuta Bartos

Marzena Dorau

Karolina Boniecka

Franciszka Peplińska

 

 

JECZNIKI WIELKIE

 

 

Walenty Skalski

Krzysztof Mazur

Anita Woźniak

Grażyna Ortman

Marcin Makowski

Małgorzata Milkowska

 

 

KIEŁPIN

 

 

Grażyna Sumińska

Kucmann Małgorzata

Nowacka Marzena

Kluk Janusz

Warylak Monika

Guzińska Ewelina

 

 

KOŁDOWO

 

 

Stanisław Dąbrowski

Marlena Gardocka

Arkadiusz Wosiński

Dorota Wachnik

Jarosław Magdziak

Grzegorz Pałka

 

 

KRĘPSK

 

 

Justyna Korzeniewska

Karolina Serafin

Karol Mielcarz

Aneta Sitarek

Wioletta Starzyńska

Dawid Markiewicz

 

 

MOSINY

 

 

Andrzej Woźniak

Bogdan Golonka

Robert Szmagliński

Andrzej Uhryn

Małgorzata Kiedrowska

Patrycja Gostomczyk

 

 

NIEŻYWIĘĆ

 

 

Iwona Żychska

Marta Kuhn

Jowita Doege

Bogusława Kowalska

Jolanta Bonin

Agnieszka Kuhn

 

PŁONICA

 

Monika Cichocka

Sebastian Golonka

Bernadetta Prądzińska

Mariola Kowalik

 

 

POLNICA

 

 

Grażyna Jakubowska

Andrzej Pałubicki

Hanna Drzewicka

Kamil Bulwan

Damian Niegrzybowski

Dorota Trapp

 

 

RYCHNOWY

 

 

Sylwia Komala

Marzena Narloch

Robert Wrona

Maciej Gudzio

Danuta Kowalewska

Zenon Woźniak

 

 

SIEROCZYN

 

 

Beata Babut

Aleksandra Nita

Małgorzata Ojdana

Joanna Jacuła

Agnieszka Makles

Robert Kita

 

SKARSZEWO

 

Wojciech Gwiazda

Alicja Dudzic

Dorota Krause

Piotr Bernacki

Janusz Duda

 

 

STOŁCZNO

 

 

Stefan Miszczuk

Maria Danuta Miszczuk

Mirosław Kłosowski

Emilia Makowska

Ewa Kujawa

Beata Kaczkowska

 

 

WIERZCHOWO

 

 

Halina Kulińska

Prądziński Marcin

Kiedrowski Adam

Kloska Emanuel

Saager Renata

Prądzińska Wanda

 

WIERZCHOWO-DWORZEC

 

Edward Neumann

Wiesława Dziedzic

Karol Dorawa

Katarzyna Bobkowska

Anna Kloska

close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.