Organizacje pozarządowe

 

 WÓJT GMINY CZŁUCHÓW OGŁASZA
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ,,ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZŁUHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMlOTAMl, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK"

Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja,

Działania 3.1 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie nr 7/2021

Regulamin konkursu

Formularz oferty

Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznychKONSULTACJE ROCZNEGO PLANU WSPÓŁPRACY GMINY CZŁUCHÓW Z

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU ORAZ NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

 

UWAGA - OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY DRUKÓW

 

znajdują się na stronie internetowej www.bip.ugczluchow.pl w zakładce Organizacje pozarządowe
- druki do pobrania

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU ORAZ NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

UWAGA - OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY DRUKÓW

znajdują się na stronie internetowej www.bip.ugczluchow.pl w zakładce Organizacje pozarządowe
- druki do pobrania

 

OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 

 


 

 KONSULTACJE ROCZNEGO PLANU WSPÓŁPRACY GMINY CZŁUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019 -

ZMIANA

 

WYNIKI KONSULTACJI - PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2019

 

 

 

close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.