Rys historyczny - Dębnica

Rys historyczny Dębnica

 

          Początki osadnictwa sięgają okresu kultury pomorskiej o czym świadczą  przeprowadzone wykopaliska. W 1970 roku na żwirowym pagórku koło Płonicy odkryto cmentarzyska urnowe. Wieś została lokowana w 1252 roku. Wówczas to komtur człuchowski Ludolf Hake nadał wsi przywilej na 62 włóki, w tym 4 włóki dla proboszcza. Zasadźcą i pierwszym sołtysem został  Dompnitz. Lustracja z 1565 roku podaje, że istniał tu kościół z „ podania królewskiego", chłopi płacili po ćwiertni zboża z włóki, a od każdego udzielonego sakramentu po dwanaście denarów oraz od kolędy l grosz.
W 1570 roku zwolennicy wyznania M.Lutra przejęli kościół, a pastor dojeżdżał odprawiać nabożeństwa z Człuchowa. Po 1617 roku kościół powrócił do katolików i przyłączono go do parafii w Człuchowie. Polski opis wsi „Dembnicy" z 1624 roku potwierdza dane dokumentu lokacyjnego z 1352 roku, a więc było wówczas 6 włók sołeckich, 4 proboszczowskie, l włóka wybraniecka i l włóka młynarska. Na pozostałych 50 włókach gospodarowali chłopi, których było 20. Za wsią w Przytoku był młyn wodny o jednym kole. Obowiązkiem młynarza było utuczenie i dostarczenia co roku wieprza dla załogi zamku człuchowskiego.
Wieś ucierpiała znacznie w czasie najazdu szwedzkiego, wiele gospodarstw było pustych ( spalonych) ubyło mieszkańców, którzy zginęli od zarazy i głodu.
I połowa XVIII w. przynosi pewien rozwój gospodarczy i wzrasta liczba mieszkańców wsi. Z dokumentu z 1746 roku wiemy , że puste gospodarstwo otrzymał Jan Rymcr (Ricmer), który był chłopem poddanym i musiał co roku stawać z podwodą do Gdańska i płacił też 30 guldenów czynszu. Zabytkowy neogotycki kościół pobudowano w 1796 roku, a po starym kościele pozostała stara drewniana wieża oraz konfesjał, który posiada dziś dużą wartość historyczną. Do sierpnia 1986 roku kościół był filią parafii w Człuchowie, obecnie jest tu siedziba parafii. W latach 90-tych wybudowano nowy budynek plebanii i utworzono nową parafię. Należą do niej kościoły w Mosinach i Ględowie. Kościół jest pod wezwaniem Świętego Krzyża. Pierwszym proboszczem był ks. Zygmunt Fąs.
W Dębnicy urodził się w 1876 roku Jan Riemer, który uczył się w gimnazjum w Chojnicach, a następnie na studiach wyższych we Wrocławiu. W wyzwolonej II Rzeczypospolitej organizował na Pomorzu szkolnictwo, był kuratorem w Toruniu, a od 1928 roku wykładał w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Wojna polsko-niemiecka z 1939 roku załamała jego zdrowie, zmarł w 1941 roku, pochowany został na Powązkach w Warszawie.


Zródło: Adam Kisielowski – Z historycznej przeszłości wybranych miejscowosci Gminy Człuchów.

close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.