"TOnieMOŻLIWE " - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż

Gmina Człuchów pozyskała grant w wysokości 106 003,00 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „TOnieMOŻLIWE” realizowanego w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”.

W pilotażowym projekcie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” wezmą udział dwie placówki z Gminy  Człuchów:

  • Szkoła Podstawowa w Rychnowach
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy

Pozyskane środki finansowe pozwolą na zatrudnienie w każdej z w/w placówek  „Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- ASPE”

ASPE- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to pracownik szkoły – członek kadry niepedagogicznej pracującej z uczniem, wykonujący zadania odmienne od zadań wykonywanych przez nauczycieli i inny personel niepedagogiczny zatrudniony w szkole.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.

Przedsięwzięcie pt.: „TOnieMOŻLIWE” realizowane jest w ramach projektu grantowego pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.